Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
агенција_за_државну_управу_републике_српске [2016/12/21 22:32]
жељко_тодоровић Сређивање
агенција_за_државну_управу_републике_српске [2018/08/11 21:32] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Агенција за државну управу Републике Српске ======
 +**Агенција за државну управу Републике Српске** (АДУРС),​ републичка управна организација која за свој рад одговара [[Влада Републике Српске|Влади Републике Српске]]. Има својство правног лица.
  
 +===== Дјелокруг =====
 +Агенција за државну управу Републике Српске обавља управне и друге стручне послове који се односе на:​((Члан 41. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“,​ број 118/08) ))
 +  * установљавање и спровођење јединствених правила и процедура за запошљавање,​ именовање,​ постављање,​ оцјењивање и напредовање државних службеника,​
 +  * планирање и реализовање у сарадњи са органима управе властитог органа и кадровских потреба тих органа,​
 +  * предлагање стратегије,​ доношење програма обучавања и општег стручног усавршавања државних службеника за све органе управе,​ као и примјена наведене стратегије и програма самостално или у сарадњи са другим органима и организацијама,​
 +  * предлагање Влади начина полагања стручног испита за рад у управи,​ доношење програма и организовање полагања испита за рад у републичкој управи,​
 +  * утврђивање највиших стандарда,​ правила и процедура руковођења у органима републичке управе,​
 +  * припремање и вођење Централног регистра државних службеника (кадрова),​
 +  * пружање стручне помоћи органима републичке управе у планирању,​ запошљавању и одлучивању о правима и обавезама државних службеника,​
 +  * подношење извјештаја и информација на захтјев републичке законодавне и извршне власти,​
 +  * издавачку дјелатност у вези са обуком и стручним усавршавањем државних службеника и
 +  * друге послове у складу са законом.
 +
 +===== Организација =====
 +На челу Агенције за државну управу Републике Српске се налази директор којег поставља [[Влада Републике Српске]].
 +
 +Директору су потчињена три одјељења,​ на челу челу са начелницима,​ и Секретаријат,​ на челу са секретаром.
 +
 +Три одјељења Агенције за државну управу су:​(([[http://​adu.vladars.net/​cyrl/?​page=6|Агенција за државну управу Републике Српске:​ Организација]],​ Приступ 26. новембра 2016.))
 +  * Одјељење за планирање и запољшавање
 +  * Одјељење за обуку и аналитичке послове
 +  * Одјељење за централну кадровску евиденцију.
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​adu.vladars.net|Службени сајт Агенције за државну управу Републике Српске]]
Штампање