Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
агенција_за_шуме_републике_српске [2019/01/05 18:02]
жељко_тодоровић
агенција_за_шуме_републике_српске [2019/11/06 23:01] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Агенција за шуме Републике Српске ======
 +**Агенција за шуме Републике Српске**,​ бивша републичка управна организација у саставу [[Министарство пољопривреде,​ шумарства и водопривреде Републике Српске|Министарства пољопривреде,​ шумарства и водопривреде Републике Српске]].
  
 +===== Организација =====
 +На челу Агенције за шуме налазио се директор. Представљао је Агенцију и руководио њеним радом, а одговоран је био [[Министарство пољопривреде,​ шумарства и водопривреде Републике Српске|министру пољопривреде,​ шумарства и водопривреде]]. Испод њега су се налазили помоћници директора који су руководили секторима и начелници одјељења.
 +
 +Унутар Агенције за шуме директор је могао формирати стручни колегијум као своје савјетодавно тијело. Колегијум су чинили директор и помоћници директора. Према потреби,​ састав колегијума се могао проширити.
 +
 +Организационе јединице у сједишту биле су Сектор за управљање и газдовање шумама и Сектор за економске,​ правне и опште послове. У саставу сектора налазила су се одјељења. Изван сједишта оснивале су се подручне јединице. Њихова сједишта су била у Мркоњић Граду, Власеници и Фочи.
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +Агенција за шуме Републике Српске је вршила стручне и техничке послове који су се односили на:​((Члан 44. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“,​ број 118/08) ))
 +  * израду планских докумената;​
 +  * праћење спровођења планских докумената и вођење регистра планских докумената;​
 +  * обезбјеђење спровођења инвентуре шума на великим површинама;​
 +  * вођење евиденција и катастра шума и шумског земљишта;​
 +  * праћење здравственог стања шума;
 +  * праћење утрошка средстава посебних намјена за шуме;
 +  * стручну координацију послова који су у вези са приватним шумама и мјере подршке приватним шумовласницима;​
 +  * вршење општих,​ регионалних шумско-развојних и ловних планирања;​
 +  * обезбјеђење информација о стању на тржишту дрвних и осталих шумских производа;​
 +  * утврђивање неопходног минимума шумских дрвних сортимената,​ локалним предузећима за механичку прераду дрвета,​ са подручја са којег ти сортименти потичу;​
 +  * сарадњу у примијењеним истраживањима;​
 +  * развој стандарда и преношења знања у шумарству;​
 +  * промоцију интересних група у процесу планирања и одрживог газдовања шумским ресурсима свих облика својине;​
 +  * као и друге послове у складу са законом и другим прописима.
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Шуме Републике Српске]]
 +  * [[Министарство пољопривреде,​ шумарства и водопривреде Републике Српске]]
Штампање