Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
адвокатска_комора_републике_српске [2016/12/21 22:44]
жељко_тодоровић Сређивање
адвокатска_комора_републике_српске [2018/07/10 22:29] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Адвокатска комора Републике Српске ======
 +**Адвокатска комора Републике Српске** (АКРС), независна и самоуправна организација адвоката чија се канцеларија или адвокатско друштво налазе у [[Република Српска|Републици Српској]]. Сједиште је у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
  
 +===== Органи =====
 +Органи Адвокатске коморе Републике Српске су: Скупштина,​ предсједник,​ Извршни одбор, збор адвоката,​ Дисциплински суд, дисциплински тужилац,​ Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања и сва друга тијела предвиђена Статутом.((Члан 13. Закона о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,​ бр. 30/07 и 59/08) ))
 +
 +Скупштина Адвокатске коморе је делегатска. Делегате бирају зборови адвоката Адвокатске коморе тако да се на сваких десет адвоката збора бира један делегат. Поред тога, Организација стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника бира по једног свог делегата у Скупштину.((Члан 14. Закона о адвокатури Републике Српске))
 +
 +Предсједник Адвокатске коморе представља и заступа Комору.
 +
 +Извршни одбор је извршни орган Скупштине Адвокатске коморе. Има 11 чланова. Предсједник Адвокатске коморе и предсједници зборова адвоката су чланови Извршног одбора по функцији.((Члан 19. Закона о адвокатури Републике Српске))
 +
 +Збор адвоката је непосредни облик остваривања права и извршавања дужности адвоката и адвокатских приправника уписаних у Именик адвоката и Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе. Збор адвоката чине сви адвокати чије канцеларије имају сједиште на територији збора. Скупштину збора адвоката чине сви његови чланови.((Члан 20. Закона о адвокатури Републике Српске))
 +
 +===== Дјелатност =====
 +Адвокатска комора Републике Српске представља адвокате и адвокатске приправнике и извршава сљедеће послове:​((Члан 9. Закона о адвокатури Републике Српске))
 +  * развија и унапређује адвокатску дјелатност,​
 +  * обезбјеђује професионалну самосталност адвоката,​
 +  * доноси одлуке у вези са стицањем права на бављење адвокатском дјелатношћу и дјелатношћу адвокатског приправника,​
 +  * покреће дисциплински поступак и утврђује дисциплинску одговорност за повреде правила професионалног понашања,​
 +  * штити права и интересе адвоката,​ заједничких адвокатских канцеларија,​ адвокатских друштава и адвокатских приправника,​
 +  * организује и обезбјеђује стручно усавршавање адвоката и надгледа обуку адвокатских приправника,​
 +  * сарађује са законодавном,​ судском и извршном влашћу у цијелој [[Босна и Херцеговина|Босни и Херцеговини]],​
 +  * посредује (медијација) између адвоката и њихових странака,​
 +  * сарађује са државним и међународним организацијама,​ институцијама и удружењима,​ и
 +  * сарађује са Адвокатском комором Федерације Босне и Херцеговине,​ адвокатским коморама страних држава,​ регионалним и међународним адвокатским удружењима.
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Нотарска комора Републике Српске]]
 +  * [[Удружење правника Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​advokatskakomora.ba|Званични сајт Адвокатске коморе Републике Српске]]
Штампање