Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Следећа ревизија
Претходна ревизија
високи_судски_и_тужилачки_савјет_републике_српске [2019/06/14 21:36]
жељко_тодоровић Нови чланак
високи_судски_и_тужилачки_савјет_републике_српске [2019/06/17 19:57] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 ====== Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске ====== ====== Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске ======
-**Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске** (ВСТС РС), некадашњи наметнути орган судске власти у [[Република Српска|Републици Српској]].+**Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске** (ВСТС РС), некадашњи наметнути орган судске власти у [[Република Српска|Републици Српској]] ​од 2002. до 2004. године. 
 + 
 +===== Надлежност ===== 
 +Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске је имао сљедеће надлежности:​ 
 +  - вршио избор и именовање судија,​ судија поротника,​ резервних судија,​ јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца;​ 
 +  - именовао предсједнике судова;​ 
 +  - предлагао кандидате за именовање у [[Уставни суд Републике Српске]] и у [[Уставни суд Босне и Херцеговине]];​ 
 +  - надзирао даље стручно усавршавање судија и јавних тужилаца и савјетовао Центар за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске у вези са усвајањем програма даљег усавршавања судија и јавних тужилаца;​ 
 +  - утврђивао минимум даљег стручног усавршавања које је сваке године требао проћи сваки судија и јавни тужилац;​ 
 +  - утврђивао услове за почетну обуку кандидата за судијску и тужилачку функцију и надзирао остваривање такве обуке;​ 
 +  - разматрао годишњи извјештај Управног одбора Центра за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске;​ 
 +  - одлучивао о питањима неспојивости других функција које су обављали судије и јавни тужиоци са судијском и тужилачком функцијом,​ као и о питању њиховог имунитета;​ 
 +  - одлучивао о упућивању судија и јавних тужилаца у други суд или јавно тужилаштво уколико није било друкчије одређено законом;​ 
 +  - примао притужбе против судија и јавних тужилаца;​ 
 +  - покретао и водио провјеравања и дисциплинске поступке,​ утврђивао дисциплинску одговорност и изрицао дисциплинске санкције укључујући привремено удаљење са дужности судија,​ судија поротника,​ јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца и одлучивао о жалбама у дисциплинским поступцима;​ 
 +  - одлучивао о притужбама које је подносио судија или јавни тужилац који је сматрао да се његова права утврђена законом,​ или још шире, да се његова независност,​ или независност законског поступка угрожавају или игноришу на било који начин;​ 
 +  - предлагао [[Народна скупштина Републике Српске|Народној скупштини Републике Српске]] број судија,​ јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца за одређени суд или јавно тужилаштво након што би затражио мишљење или на иницијативу појединог предсједника суда или јавног тужиоца,​ а након консултовања одговарајућег тијела надлежног за буџет;​ 
 +  - прикупљао информације и водио документацију о професионалном статусу судија,​ јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца,​ укључујући и датум њиховог именовања и престанка дужности,​ као и статистичке податке који су се односили на њихове радне резултате;​ 
 +  - давао мишљење о нацртима закона,​ прописима или о важним питањима која су могла утицати на правосуђе,​ те покретао поступак усвајања одговарајућих закона;​ 
 +  - израђивао предлоге буџета за све судове и јавна тужилаштва у [[Република Српска|Републици Српској]] у договору са надлежним тијелима,​ презентирао ове буџетске предлоге [[Влада Републике Српске|Влади Републике Српске]] и [[Народна скупштина Републике Српске|Народној скупштини Републике Српске]],​ те надгледао извршење тих буџета како би се осигурало одговарајуће и континуирано финансирање свих судова и јавних тужилаштава у Републици Српској;​ 
 +  - одлучивао о именовању извршног директора и другог стручног и административног особља Високог савјета;​ 
 +  - извршавао друге надлежности одређене законом. 
 + 
 +Високи судски и тужилачки савјет је доносио одлуке већином гласова свих чланова који су били присутни и гласали. Већина чланова Високог савјета је чинила кворум.
  
 ===== Састав ===== ===== Састав =====
Линија 11: Линија 34:
   * адвокат,​ којег је бирала [[Адвокатска комора Републике Српске]];​   * адвокат,​ којег је бирала [[Адвокатска комора Републике Српске]];​
   * особа високих моралних вриједности и интегритета,​ коју је именовао [[предсједник Републике Српске]];​   * особа високих моралних вриједности и интегритета,​ коју је именовао [[предсједник Републике Српске]];​
-  * два члана Високог судског и тужилачког савјета Федерације Босне и Херцеговине.+  * два члана, из Високог судског и тужилачког савјета Федерације Босне и Херцеговине
 +  * до осам међународних чланова,​ које је именовао [[високи представник за Босну и Херцеговину]].
  
-Такође, [[високи представник ​за Босну и Херцеговину]] је именовао ​до осам међународних чланова.+Предсједник и потпредсједник ​ВСТС РС бирали су се двотрећинском већином ​гласова чланова који су били присутни и гласали. Стручне и административне послове је обављао Секретаријат Високог савјета који је имао извршног директора.
  
 ===== Сродни чланци ===== ===== Сродни чланци =====
   * [[Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине]]   * [[Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине]]
Штампање