Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Последња ревизија Обе стране следеће ревизије
министарство_информација_републике_српске [2019/09/09 17:14]
жељко_тодоровић
министарство_информација_републике_српске [2019/09/09 20:31]
жељко_тодоровић
Линија 5: Линија 5:
  
 ===== Дјелокруг ===== ===== Дјелокруг =====
-Министарство информација је вршило управне и друге послове који су се односили на:+Министарство информација је вршило управне и друге послове који су се односили на:((Члан 22. Закона о министарствима („Службени гласник Републике Српске”,​ број 3/97) ))
   * подстицање развоја;​   * подстицање развоја;​
   * учешће у конципирању и остваривању програмске концепције и уређивачке политике,​ креирању кадровске политике и образовања кадрова;​   * учешће у конципирању и остваривању програмске концепције и уређивачке политике,​ креирању кадровске политике и образовања кадрова;​
   * учешће у развоју,​ конципирању и стварању јединственог техничко-технолошког информативног система Републике Српске (појединачни развој истородних система — електронски,​ штампани медији и државна новинска агенција — и њихово повезивање у остваривању јединственог информативног система);​   * учешће у развоју,​ конципирању и стварању јединственог техничко-технолошког информативног система Републике Српске (појединачни развој истородних система — електронски,​ штампани медији и државна новинска агенција — и њихово повезивање у остваривању јединственог информативног система);​
   * утврђивање концепта развоја радио-дифузног система и учешће у његовој реализацији;​   * утврђивање концепта развоја радио-дифузног система и учешће у његовој реализацији;​
 +  * обавјештавање јавности о раду републичких органа;​
 +  * развој мреже центара за комуникацију државних органа са јавношћу;​
 +  * развој базе података Републике Српске;​
 +  * Министарство у име Владе је процјењивало потребу и уговарало укључивање Републике Српске у свјетске информативне системе те обезбјеђивало кориштење њихових могућности за потребе свих заинтересованих правних и физичких лица у Републици Српској;​
 +  * јавна гласила и друга средства јавног информисања;​
 +  * развој информативне дјелатности;​
 +  * развој информативне дјелатности према иностранству;​
 +  * инострану информативну дјелатност у Републици;​
 +  * информисање грађана на раду и боравку у иностранству и исељеника;​
 +  * координацију истраживања политичког јавног мњења за потребе републичких органа;​
 +  * издавање публикација за потребе домаће и иностране јавности;​
 +  * друге послове који су му се стављали у надлежност.
  
 ===== Списак министара ===== ===== Списак министара =====
Линија 21: Линија 33:
   * [[Министарство иностраних послова Републике Српске]]   * [[Министарство иностраних послова Републике Српске]]
   * [[Министарство одбране Републике Српске]]   * [[Министарство одбране Републике Српске]]
 +  * [[Генерални секретаријат Владе Републике Српске]]
Штампање