Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_прњавор

Општина Прњавор

Општина Прњавор, јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Обухвата Прњавор и још 62 насељена мјеста.

Општина има површину од 631 квадратног километра и 34.357 становника.

Политичко уређење

Органи општине Прњавор су Скупштина општине и начелник општине.

Скупштина општине је представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштина има 29 одборника који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник и потпредсједник Скупштине.

Начелник општине је носилац извршне власти у општини. Он руководи Општинском управом и представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, непосредним тајним изборима. Начелник општине има замјеника којег бира Скупштина општине на предлог начелника општине.

На подручју општине Прњавор налазе се 34 мјесне заједнице као облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.

Насељена мјеста

Подручје општине Прњавор обухвата укупно 63 насељена мјеста:

 1. Бабановци
 2. Брезик
 3. Велика Илова
 4. Вршани
 5. Гајеви
 6. Гаљиповци
 7. Горња Илова
 8. Горња Мравица
 9. Горњи Вијачани
 10. Горњи Гаљиповци
 11. Горњи Палачковци
 12. Горњи Смртићи
 13. Горњи Штрпци
 14. Грабик Илова
 15. Гусак
 16. Долине
 17. Доња Илова
 18. Доња Мравица
 19. Доњи Вијачани
 20. Доњи Гаљиповци
 21. Доњи Палачковци
 22. Доњи Смртићи
 23. Доњи Штрпци
 24. Дренова
 25. Јадовица
 26. Јасик
 27. Кокори
 28. Коњуховци
 29. Караћ
 30. Кремна
 31. Кулаши
 32. Лишња
 1. Лужани
 2. Мравица
 3. Мрачај
 4. Маћино Брдо
 5. Мујинци
 6. Насеобина Бабановци
 7. Насеобина Лишња
 8. Насеобина Хрваћани
 9. Ново Село
 10. Околица
 11. Орашје
 12. Отпочиваљка
 13. Парамије
 14. Печенег Илова
 15. Поповићи
 16. Поточани
 17. Прњавор
 18. Просјек
 19. Пураћи
 20. Ралутинац
 21. Ратковац
 22. Скакавци
 23. Срповци
 24. Хрваћани
 25. Црквена
 26. Чивчије
 27. Чорле
 28. Шаринци
 29. Шерег Илова
 30. Шибовска
 31. Штивор

Значајне личности

Значајне политичке и јавне личности Прњавора у садашњости:1)

Сродни чланци

Спољне везе


Opština Prnjavor
Opstina Prnjavor

1)
Списак садржи личности о којима постоји биографски чланак
општина_прњавор.txt · Последњи пут мењано: 2021/10/01 15:35