Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
суд_босне_и_херцеговине [2019/08/14 19:42]
жељко_тодоровић
суд_босне_и_херцеговине [2019/12/20 00:40] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Суд Босне и Херцеговине ======
 +**Суд Босне и Херцеговине**,​ вануставан суд са кривичном,​ управном и апелационом надлежношћу у стварима које спадају у надлежност институција [[Босна и Херцеговина|Босне и Херцеговине]].
  
 +Сједиште Суда је у [[Сарајево|Сарајеву]].
 +
 +===== Организација =====
 +Суд Босне и Херцеговине је основан 12. новембра 2000. године на основу одлуке [[Високи представник за Босну и Херцеговину|високог представника за Босну и Херцеговину]] којом је донио //​Закон о Суду Босне и Херцеговине//​.((Закон о Суду Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“,​ број 29/00; „Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“,​ број 52/00; „Службени гласник Републике Српске“,​ број 40/00) ))
 +
 +Основним текстом закона је било предвиђено да Суд сачињава укупно 15 судија које бира [[Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине]] на предлог Комисије за именовање судија Суда. Именоване судије су вршиле функцију до доби од 70 година. Данас, закон предвиђа да Суд сачињава предсједник и одређени број осталих судија. Предсједника и судије Суда бира [[Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине]].
 +
 +Суд има Општу сједницу и три одјељења:​ Кривично,​ Управно и Апелационо (укључујући надлежност по жалби у поступку спровођења избора). Одјељења суде у вијећима састављеним од по троје судија. Кривично одјељење се састоји из три одјела:​ Одјел I за ратне злочине,​ Одјел II за организовани криминал,​ привредни криминал и корупцију и Одјел III за сва остала кривична дјела. Апелационо одјељење се састоји из три одјела:​ Одјел I одлучује по жалбама на одлуке Одјела I Кривичног одјељења,​ Одјел II одлучује по жалбама на одлуке Одјела II Кривичног одјељења и Одјел III одлучује по жалбама на одлуке Одјела III Кривичног одјељења,​ на одлуке Управног одјељења и рјешава по приговорима који се односе на изборна питања.((Закон о Суду Босне и Херцеговине — Пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“,​ бр. 49/09 и 74/09) ))
 +
 +Судије појединци из својих одјела обављају и дужности судије за претходни поступак или судије за претходно саслушање.
 +
 +===== Надлежности =====
 +Суд Босне и Херцеговине има три надлежности:​ кривичну,​ управну и апелациону.
 +
 +По кривичној надлежности Суд је надлежан за кривична дјела утврђена //​Кривичним законом Босне и Херцеговине//​ и другим законима [[Босна и Херцеговина|Босне и Херцеговине]]. Надлежан је и за кривична дјела утврђена законима [[Федерација Босне и Херцеговине|Федерације Босне и Херцеговине]],​ [[Република Српска|Републике Српске]] и [[Брчко Дистрикт]]а када та кривична дјела: угрожавају суверенитет,​ територијални интегритет,​ политичку независност,​ државну безбједност и међународни субјективитет Босне и Херцеговине;​ и када могу имати озбиљне реперкусије или штетне посљедице на привреду Босне и Херцеговине,​ или могу изазвати друге штетне посљедице за Босну и Херцеговину или могу изазвати озбиљну економску штету или друге штетне посљедице ван територије ентитета или Брчко Дистрикта.((Члан 7. Закона о Суду Босне и Херцеговине — Пречишћени текст))
 +
 +По управној надлежности Суд је надлежан да одлучује по тужбама против коначних управних аката односно када се ради о ћутању управе,​ институција [[Босна и Херцеговина|Босне и Херцеговине]] и њених органа,​ јавних агенција,​ јавних корпорација,​ институција [[Брчко Дистрикт]]а и других организација утврђених законом Босне и Херцеговине,​ донесених у вршењу јавних овлашћења.((Члан 8. Закона о Суду Босне и Херцеговине — Пречишћени текст))
 +
 +По апелационој надлежности Суд је надлежан да одлучује по: жалбама против пресуда или одлука које донесе Кривично одјељење и Управно одјељење и ванредним правним лијековима против правоснажних одлука које су донијела одјељења суда (осим захтјева за понављање поступка). Надлежан је и за рјешавање по приговорима који се односе на кршење изборног закона и додатних прописа и упутстава које доноси Централна изборна комисија Босне и Херцеговине и за рјешавање у свим другим предметима када је то предвиђено законом Босне и Херцеговине.((Члан 9. Закона о Суду Босне и Херцеговине — Пречишћени текст))
 +
 +===== Референдум о Суду =====
 +На посебној сједници [[Народна скупштина Републике Српске|Народне скупштине Републике Српске]] од 13. априла 2011. усвојен је низ закључака о раду Суда и [[Тужилаштво Босне и Херцеговине|Тужилаштва Босне и Херцеговине]],​ посебно са аспекта селективног приступа у процесуирању ратних злочина на штету српског народа. Донесен је и закључак о неопходности одржавања референдума на којем би се грађани [[Република Српска|Републике Српске]] изјаснили о наметнутим законима и кршењу Европске конвенције о људским правима од стране [[Високи представник за Босну и Херцеговину|високих представника]]. Расписан је републички референдум са питањем:​ //„Да ли подржавате наметнуте законе од стране високог представника међународне заједнице у БиХ, посебно о Суду и Тужилаштву БиХ и њихову неуставну верификацију у Парламентарној скупштини БиХ?​“//​ Приликом посјете високог представника ЕУ за спољну политику и безбједност,​ дана 13. маја 2011, постигнут је договор о отварању Структуралног дијалога о реформи правосудног система у БиХ на којем би као приоритетна била разматрана питања кључна за рад и функционисање Суда и Тужилаштва БиХ. На основу договора стављена је ван снаге претходна Одлука о расписивању републичког референдума.((Одлука о расписивању републичког референдума („Службени гласник Републике Српске“,​ број 45/11) ))
 +
 +Затим је [[Народна скупштина Републике Српске]] донијела закључке којим посебно наглашава демократско право [[Република Српска|Републике Српске]] на изражавање става и мишљења о сваком питању које се тиче Републике,​ задржавајући право да легалним путем оспорава акте са којима није сагласна у процедури и меритуму. Пратећи вишегодишње спровођење препорука у оквиру структуралног дијалога констатовано је да он није дао жељене ефекте. Због тога је [[предсједник Републике Српске]],​ дана 1. јула 2015, поново предложио расписивање републичког референдума са питањем:​ //„Да ли подржавате неуставно и неовлашћено наметање закона од стране високог представника међународне заједнице у Босни и Херцеговини,​ посебно наметнуте законе о Суду и Тужилаштву БиХ и примјену њихових одлука на територији Републике Српске?​”//​ Међутим,​ скупштинска Одлука о расписивању републичког референдума је службено објављена тек двије године касније,​ а потом и стављена ван снаге.((Одлука о расписивању републичког референдума („Службени гласник Републике Српске“,​ број 86/17) ))
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Тужилаштво Босне и Херцеговине]]
 +  * [[Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  *  [[http://​www.sudbih.gov.ba|Службени сајт Суда Босне и Херцеговине]]
Штампање