Корисничке алатке

Алатке сајта


амандман_i_на_устав_савезне_републике_југославије_1992

Амандман I на Устав Савезне Републике Југославије (1992)


АМАНДМАН I
НА УСТАВ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ


Овај амандман је саставни део Устава Савезне Републике Југославије и ступа на снагу даном проглашења у Савезној скупштини.


АМАНДМАН I

1 Савезна скупштина може, на предлог најмање 30 савезних посланика Већа грађана или најмање 20 савезних посланика Већа република, одлучити да мандат посланицима у Савезној скупштини престане пре истека времена на које су изабрани.

Одлука о престанку мандата посланицима у Савезној скупштини усваја се двотрећинском већином гласова свих савезних посланика у сваком од два већа Савезне скупштине.

Мандат посланика у Савезној скупштини престаје конституисањем новоизабране Савезне скупштине.

2 Овим амандманом допуњује се Одељак V, пододељак 1 Устава Савезне Републике Југославије.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени лист Савезне Републике Југославије”, број 34/1992

Amandman I na Ustav Savezne Republike Jugoslavije (1992)

амандман_i_на_устав_савезне_републике_југославије_1992.txt · Последњи пут мењано: 2021/10/11 12:05