Корисничке алатке

Алатке сајта


андреја_јовановић

Андреја Јовановић

Андреја Јовановић (Београд, 24. новембар 1859 — Београд, 11. август 1934), српски инжињеријски пуковник. Био је министар грађевина од 1900. до 1901.

Живот и рад

Андреја Јовановић је рођен 24. новембра 1859. године у Београду. Након завршене гимназије уписо се на природно-математички одсек Велике школе у Београду.1) Након годину дана прешао је у Нижу школу Војне академије.2) Нижу школу Војне академије завршио је 1883, када је добио чин инжињерског потпоручника.3) Након тога неколико година је био у војној служби, а онда се уписао на Вишу школу Војне академије.4) Послали су га крајем 1887. као државног питомца у Русију на војно усавршавање.5)6)

У војсци је био командант најпре Другог, а онда и Првог инжињеријског батаљона.7) Био је референт инжињерије Активне команде и начелник инжињерско-техничког оделења Министарства одбране.8) Једно време био је командант града Београда.9) Постао је 12/25. јула 1900. министар грађевина у свадбеном министарству Алексе Јовановића.10) На положају министра грађевина задржао се до 2. априла 1901. Пензионисан је 1903. у чину потпуковника.11) Био је у групи резервних официра, која је јануара 1912. основала друштво Српско јединство.12) Радило се о противницима мајских завереника и Црне руке, а друштво су основали два месеца након што је обнародовано постојање Црне руке.13) За време Првог балканског рата 1912. поново је активиран и унапређен је у чин инжињерског пуковника.14) Та време Првог балканског рата био је командант инжињерије Ибарске војске и командант средње колоне, која је ослобађала Нови Пазар.15) Након ослобођења постављен је 1913. за првог окружног начелника новопазарског округа.16) За време Првог светског рата био је до 1916. начелник инжињеријског одељења Врховне команде.17) Умро је 11. августа 1934. у Београду.18)

Литература


Andreja Jovanović
Andreja Jovanovic

1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 7) , 8) , 9) , 11) , 14) , 15) , 16) , 17) , 18)
Политика, 13. 8. 1934, стр. 9
6)
С. Ђукић, 2013, стр. 46
10)
Живан Живановић 4, 1925, стр. 221
12) , 13)
Васа Казимировић, 1997, стр. 366
андреја_јовановић.txt · Последњи пут мењано: 2021/06/30 22:20