Богдан Поповић

Богдан Поповић (Београд, 20. децембар 1863/1. јануар 1864 — Београд, 7. новембар 1944), српски књижевни критичар и теоретичар, професор универзитета у Београду.

Живот и рад

Школовао се у Београду на гимназији и на Великој школи коју је завршио 1885. Ту је до 1887. приправник за општу историју књижевности а потом као питомац државе одлази у Париз. Француски „Лисанс“ из књижевности је положио 1892. Године 1893. постаје професор опште историје књижевности на Великој школи. Године 1905. постаје редовни професор. До тада је уз историју и историју књижевности предавао и теорију књижевности и француски језик.

Први чланак је објавио у „Отаџбини“ 1887. У раним годинама се бавио и преводима са њемачког, француског и енглеског језика. Дио чланака и есеја је скупио у 2 књиге „Огледа“ 1914. и 1927. Дјело „Антологија новије српске лирике“ је изашло 1911. Издато је пет пута већ до 1927. Предавања П. о теорији књижевности су 1910. средила и издала двојица његових ученика. Приредио је и 2. издање француско-српског рјечника од Настаса Петровића.

Писао је доста и у Српском Књижевном Гласнику, чији је иначе оснивач и први уредник 1901-1904. Његов утицај на књижевни и умјетнички живот Срба краја 19. и почетка 20. вијека је био и већи него што се може закључити по броју његових написа. То је због његове борбене и сугестивне личности, многих јавних предавања, и судјеловања у многим оцјењивачким тијелима.

Био је протагонист француског духа у српској књижевности, и то је поставио као мјерило умјетничке израде. Тиме је реформаторски утицао на српску књижевност свог доба, да напусти ранији романтизам и естетизам.

Академик

Прави је члан Српске краљевске академије (Академије уметности) од фебруара 1914. Секретар је Академије уметности од 6. марта 1928. до 7. марта 1931. Приступна беседа: О положају придева у групи с именицом (у француском и другим језицима). Проглашен 31. марта 1921. (Српска краљевска академија Год. 30 (1921) 165–180).

Литература

Спољне везе

Штампање