Корисничке алатке

Алатке сајта


боља_србија

Боља Србија

Боља Србија (БС), непарламентарна странка у Србији.

Седиште странке је у Тополи, а њен председник је Драган Јовановић.

Историја

[…]

Страначко уређење

Страначки органи Боље Србије су: Скупштина, председник, потпредседници, Главни одбор, Председништво, Извршни одбор, Политички савет, стручни савети, Статутарни одбор и Секретаријат.

Скупштина је највиши орган. Скупштину чине: председник, потпредседници, чланови Главног одбора, председници стручних савета, чланови Политичког савета, до десет чланова које предлаже председник и делегати које делегирају општински, градски и окружни одбори.

Председник представља и заступа странку. У случају спречености или одсутности председника он одређује потпредседника који ће га замењивати.

Главни одбор је највиши орган између два заседања Скупштине. Главни одбор чини ужи и проширени састав. Ужи састав Главног одбора чини 40 чланова. Проширени састав Главног одбора чине сви председници општинских одбора, као и сви чланови који учествују у раду извршних власти у Републици Србији.

Председништво је оперативни и политички орган који руководи радом странке између две седнице Главног одбора. Председништво чине: председник, потпредседници, председник Извршног одбора и 5 чланова Председништва.

Сродни чланци

Спољне везе

боља_србија.txt · Последњи пут мењано: 2020/12/13 13:13