Главна државна контрола Краљевине Црне Горе

Главна државна контрола Краљевине Црне Горе, засебно државно надлештво и рачунски суд за преглед државних рачуна у Краљевини Црној Гори.1)

Састав

Главна државна контрола је имала предсједника и два члана. Бирала их је Народна скупштина са кандидационе листе коју је састављао Државни савјет и на којој је било предложено двапут онолико кандидата колико је било празних мјеста.2)

Предсједник и чланови Главне државне контроле су могли бити само они црногорски држављани који су: навршили 30 година живота, редовно завршили факултет или вишу стручну школу која је била у рангу факултета, провели 10 година у државној служби или били министри финансија или служили као виши чиновници у финансијској струци и имали најмање 10 година државне службе.

Предсједник или један од чланова Главне државне контроле је морао имати редовно завршен правни факултет.3) Предсједник је био народни посланик по положају.

Дјелокруг

Главна државна контрола је прегледала, исправљала и ликвидирала рачуне државне администрације и свих рачунополагача према државној каси. Мотрила је да се не прекорачи ниједан издатак на буџету, завршавала рачуне свих државних управа и била дужна прикупљати све потребне доказе и обавјештења.

Општи државни рачун подносио се Народној скупштини са примједбама Главне државне контроле и то најдаље за двије године од завршетка сваке буџетске године.4)

Уређење и круг рада Главне државне контроле, као и начин постављања њеног особља, одређивали су се нарочитим законом.5)

Сродни чланци

1)
Књажевина Црна Гора је 1910. проглашена за Краљевину Црну Гору
2)
Члан 171. Устава за Књажевину Црну Гору (1905)
3)
Члан 172. Устава за Књажевину Црну Гору
4)
Чланови 173. и 174. Устава за Књажевину Црну Гору
5)
Члан 175. Устава за Књажевину Црну Гору
Штампање