Корисничке алатке

Алатке сајта


иван_шишманов

Иван Шишманов

Иван Шишманов (Свиштов, 4. јул 1862 — Осло, 23. јун 1928), историчар књижевности, етнограф и политичар, доктор филозофије, и професор универзитета (Софија).

Живот и рад

Студирао је на њемачким универзитетима. Потом је био главни инспектор бугарских школа, а имао је великог удјела у оснивању универзитета у Софији. Касније је ту био професор историје упоредне литературе. Године 1903. постао је министар просвјете и радио је на низу закона и мјера за побољшање школства у Бугарској, и оснивању театра у Софији. Након студентских демонстрација усмјерених против кнеза Бугарске, влада је одлучила да затвори универзитет, распусти студенте и отпусти професоре. Не слажући се са тим Шишманов је поднио оставку 1907.

Био је оснивач и уредник 1890-1904. „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“ и журнала „Български Преглед“. Најважнији су му радови: „Значението и задачата на нашата етнография“ („Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“, т. I); „Стари пътувания из България в посока на Римские пъть от Белградъ за Цариградъ“ (ib., V и VI т.); „Приносъ къмъ българската народна етимология“ (ib., т. 9, стр. 443—647); „К. Фотинов, неговиятъ живот, и неговата дейность“ (ib., т. 11, стр. 591—764); „Песеньта за мъртвия братъ в поезията на балканските народи“ (т. 14 и 15, стр. 474—570, 449—600); „Критически преглед на въпроса за происхода на прабългарите отъ езиково гледище и етимологията на името българин“ (ib., т. 17 и 18, стр. 505—754); „Основите на училищната ми политика“ (София, 1904); „Glück und Ende einer berühmten literarischen Mystification: Веда Словена“ („Archiv für slavische Philologie“, т. XXV, 1903); „Венелиновите книжа в Москва“ („Б. Пр.“, 8, 9 и 10, год. IV); „Владика Иосиф Щросмайеръ“ (ib., год. V); „Каченки от русско влияние в българската книжнина“ (ib., № 9—10, год. V).

Шишманов је написао и низ критичких чланака у бугарским и иностраним журналима и преводио је њемачке пјеснике.

Академик

Дописни је члан Српске краљевске академије (Академије друштвених наука) од фебруара 1897.

Извори

иван_шишманов.txt · Последњи пут мењано: 2021/08/29 22:31