Корисничке алатке

Алатке сајта


народна_странка

Народна странка

Народна странка (Народна), непарламентарна странка у Србији.

Седиште странке је у Београду, а њен председник је Вук Јеремић.

Историја

[…]

Страначко уређење

Страначки органи Народне странке су: Скупштина, Главни одбор, Председништво, Колегијум Председништва, председник, потпредседник, Извршни одбор, Статутарна комисија, Надзорни одбор и генерални секретар.

Скупштина је највиши орган. Скупштину чине делегати по функцији и изабрани делегати. Делегати по функцији су: председник и потпредседник, члан Главног одбора, члан Председништва, председник и потпредседник Извршног одбора, председник Политичког савета, председник Статутарне комисије, генерални секретар, председник и потпредседник покрајинског и градског одбора, председник општинског одбора, републички и покрајински посланик, функционер којег бира Народна скупштина и скупштина аутономне покрајине, координатор ресорних одбора, председник ресорног одбора, члан Извршног одбора и градоначелник и председник општине. Изабране делегате чине представници територијалних организација.

Главни одбор је највиши орган одлучивања између две седнице Скупштине. Главни одбор има чланове по функцији, највише 70 изабраних чланова и кооптиране чланове. Чланови по функцији су: председник и потпредседник, члан Председништва, председник и потпредседник Извршног одбора, председник Статутарне комисије, генерални секретар, председник Политичког савета, председник ресорног одбора, председник покрајинског, градског и општинског одбора, интернационални секретар, портпарол, посланици у Народној скупштини, члан Владе, члан владе аутономне покрајине, градоначелник, председник општине, председник скупштине града, председник скупштине општине и по два представника које одреди организација младих, жена и пензионера.

Председништво је оперативно-политички орган који утврђује и води политику странке између два заседања Главног одбора. Председништво има највише 30 чланова који могу бити чланови по функцији, изабрани и кооптирани чланови. Чланови по функцији су: председник, потпредседник, председник Политичког савета, председник Извршног одбора, председник покрајинског одбора, председници градских одбора Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш, шеф посланичког клуба у Народној скупштини, председник Организације младих, председница Организације жена, председник Организације пензионера, координатор ресорних одбора, генерални секретар, интернационални секретар, портпарол и председник Владе.

Колегијум Председништва је оперативно-политички орган. Колегијум Председништва чине: председник, потпредседник, председник Извршног одбора и генерални секретар.

Председник представља, заступа и руководи странком. Први потпредседник замењује председника у случају његове спречености.

Посебни организациони облици су: Организација младих, Организација жена и Организација пензионера.

Сродни чланци

Спољне везе

народна_странка.txt · Последњи пут мењано: 2020/12/13 13:19