Корисничке алатке

Алатке сајта


огист_дозон

Огист Дозон

Огист Дозон (франц. Louis-Auguste-Henri Dozon) (Шалон сир Марн, 1822 — Bеpcaј, 31. XII 1890), француски правник, дипломата и књижевник. Био је секретар конзулата у Београду, конзул у Солуну и Мостару. Између осталога се бавио и преводима српских народних пјесама на француски језик.

Биографија

Био је тридесет година дипломат по балканским земљама, најпре пре 1853. као канцелар у Београду, а онда од 1863. као вицеконзул у Мостару. Након тога био је вицеконзул 1865. у Пловдиву и 1866. у Јањини, а у Мостар се вратио 1875, а касније је био конзул у Солуну. Био је професор руског језика у школи за источне језике у Паризу.

Проучавао је и преводио на француски језик поезију балканских народа. Дао је најпопуларнији и највернији превод наших народних песама. Прво издање тога превода изашло је 1859, а друго проширено издање изашло је 1888. под називом Српска епопеја, јуначке народне песме (L'Epopée serbe, chants populaires héroiques). Поред тога издао је Бугарске народне песме (Chants populaires bulgares) (1874. и 1875). Извештај једне књижевне мисије из Македоније (Rapport sur une mission litteraire en Macedoine, 1874). Издао је и од Шандора Петефија Витез Јанош (1877), и Албанске песме (1881). Писао је о настави у Србији (1887) и превео је 1866. Милићевићеву расправу о задрузи.

Кореспондентни је члан Друштва српске словесности од 1862. Дописни је члан Српског ученог друштва наименован 1864.

Литература

  • Hародна енциклопедија 1, стр. 548 (M. Ибровац).
  • H. Thiers: La Serbie, son passé et son avenir. Paris 1862.
  • H. Петровић: Оглед француске библиографије о Србима и Хрватима 1544–1900. Српска краљевска академија 1900.
  • F. Baldensperger: A. Dozon, interprète français de la poésie yougoslave. Страни преглед 4 (1934) 172–178.
  • M. Ибровац: Огист Дозон. ЗФФ 4/2 (1959) 49–96.
  • В. Станојчић: Дипломати – преводиоци српских народних песама.

Спољне везе

огист_дозон.txt · Последњи пут мењано: 2021/09/06 14:17