Корисничке алатке

Алатке сајта


општински_одбор

Општински одбор

Општински одбор (ОО), самоуправни орган у општинама Кнежевине Србије односно Краљевине Србије, а касније и у општинама Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца односно Краљевине Југославије.

Састав и делокруг

Према Закону о устројству општина и општинских власти1) (1866) у свакој општини постојао је општински одбор ради заступања општинских интереса и надгледања рада општинског суда. Чланови одбора по своме звању били су општински кмет и чланови општинског суда. Према броју пореских глава одређиван је и број одборника (мање од 300 глава пореских — осам одборника, између 300 и 500 — дванаест, преко 500 — шеснаест, у окружним варошима — шеснаест, у вароши Београду — тридесет и два). При избору одборника вршио се и избор заменика који су учествовали у раду одбора само по позиву председника (општинског кмета). Број заменика био је раван половини броја одборника, не рачунајући председника и чланове општинског суда. Мандат одборницима је био две године и нису примали плату од општине.

Према Закону о општинама2) (1902) у свакој општини постојао је општински одбор. Према броју пунолетних грађана општине одређиван је и број одборника (општине до 500 пунолетних грађана — 10 одборника, до 1.000 грађана — 16 одборника, преко 1.000 грађана — 20 одборника). Општински одборници су имали заменике чији је број био раван половини броја одборника. Сви који су имали право гласа на општинском збору могли су да буду одборници и заменици. Нису могли бити општински званичници, чиновници надлештава које над општином воде непосредни надзор, служитељи државних надлештава и сродници по крви до четвртог, а по тазбини до другог степена закључно (ако би се сродници случајно изабрали старији по годинама узимао се за одборника). Одборници нису примали плату од општине.

Сродни чланци


Opštinski odbor
Opstinski odbor

1)
Закон о устројству општина и општинских власти од 24. марта 1866 (са измјенама и допунама од 8. октобра 1875, од 14. јула 1878, од 28. децембра 1879, од 11. јуна 1884. и од 24. априла 1885)
2)
Закон о општинама од 21. марта 1902.
општински_одбор.txt · Последњи пут мењано: 2021/06/26 14:41