Самостална демократска српска странка

Самостална демократска српска странка (СДСС), парламентарна странка у Хрватској.

Седиште странке је у Вуковару, а њен председник је Милорад Пуповац.

Историја

[…]

Страначко уређење

Страначки органи Самосталне демократске српске странке су: Главна скупштина, Главни одбор, Председништво, Надзорни одбор, Извршни одбор и Статутарни одбор.

Главна скупштина је највиши орган. Главну скупштину сачињавају представници жупанијских организација. Главна скупштина има председника и највише пет потпредседникa.

Главни одбор је орган који између два заседања Главне скупштине управља радом странке, проводи политику коју је усвојила Главна скупштина и одлучује о свим питањима која нису у надлежности других органа. Главни одбор сачињавају представници жупанијских организација. Председници жупанијских организација су по положају чланови Главног одбора. Главни одбор има председника и највише пет потпредседника.

Председништво је извршно-политички орган. Чланови Председништва по положају су: председник и потпредседници Главне скупштине и Главног одбора, генерални секретар и председник Извршног одбора. Председник и потпредседници Главног одбора су истовремено и председник и потпредседници странке.

Сродни чланци

Спољне везе

Штампање