Корисничке алатке

Алатке сајта


сложенице

Сложенице

Сложенице, речи настале срастањем двеју или више самосталних речи у једну реч, при чему тако настале речи имају своје посебно значење и примену, а са извесним изузецима носе и један акценат.1)

Примери

Такве речи су на пример:2)3)

  • именице: вуцибатина, главдбоља, зубобоља, кућепазизељ, полукруг, поподне (време од поднева до вечери), противнапад, потпуковник
  • посебно имена градова: Београд, Подгорица, Будимпешта
  • придеви: доброћудан, јужноамерички, накисео, омален
  • заменице: неко, нешто, нико, ништа
  • бројеви: дванаест (од два на десет), двадесет, тридесет…
  • глаголи: довести, довући, исплатити, нестати, преиспитати
  • прилози: досад, доскора, однедавно, одсад, улево, удесно
  • речце: можда, нажалост, дакако
  • прилози: изнад, испод, надомак, накрај, наоко
  • везници: иако, камоли, неголи

Литература


Slozenice

1) , 2)
Милан Шипка, 2010, стр. 1383
3)
Милан Шипка, 2010, стр. 1384
сложенице.txt · Последњи пут мењано: 2022/05/06 18:52