Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ), назив југословенске државе од 1963. до 1992. године. У ширем смислу подразумева и период од 1945. до 1963. када је службени назив државе био Федеративна Народна Република Југославија.

Политичко уређење

Социјалистичке републике

Сродни чланци

Штампање