Корисничке алатке

Алатке сајта


таланат

Таланат

Таланат или таленат, античка мера за масу тј. тежину, а користила се и као јединица за новчану вредност.1)

Јединица за масу

Таланат је одговарао маси воде, која би испунила амфору.

  • Грчки или атички таланат = 26 килограма
  • римски таланат = 32.3 кг
  • египатски таланат = 27 кг
  • вавилонски таланат = 30.3 кг
  • таланат из новог завета = 58.9 кг

Атички таланат сребра

Атички таланат сребра представљао је 26 кг сребра. Тада је омер цена сребра и злата био 1:12, а данас је много већи. Због тога вредност таланта прерачуната у данашњу вредност у сребру изгледа много мања него ако вредност прерачунамо у злату.

26 кг сребра=2.17 кг злата=2.17x данашња цена злата у кг(децембар 2011)= 2.17* 41800 Евра =око 83.600 Евра

26 кг сребра*вредност сребра у кг у еврима=26*781 евра=20.300 евра.

Диоба атичкога талента

  • 1 атички таленат=60 мина=6.000 драхми
  • 1 мина=100 драхми
  • 1 мина=434 грама сребра
  • 1 драхма=4.3 грама сребра
  • 1 драхма=6 обола

За време Пелопонескога рата један таленат представљао је месечну плату за посаду једне триреме. Једна драхма представљала је дневну плату занатлије или хоплита. Поротницима се плаћало пола драхме дневно. Морнарима се плаћала 3 обола дневно, тј пола драхме, а у доба Лисандра је то повећано на 4 обола.2) Најамници су у каснија времена добијали плату од 1 драхме, тако да се са 1.000 таланата могла плаћати годину дана најамничка војска од 16.500 војника.

Диоба других таланата

У Вавилонији, Сумерији и код Јевреја 1 таланат се делио на 60 мина. Римски таланат имао је 100 либри.

1 римска либра=3/4 грчке мине, тако да је 1 римски таланат=1.25 грчог таланата.

1 египатски таланат имао је 80 либри

Литература

1)
Чланак пренесен са Историјске енциклопедије
2)
Плутарх, Лисандар 4
таланат.txt · Последњи пут мењано: 2021/07/06 22:34