Корисничке алатке

Алатке сајта


бановинско_веће

Бановинско веће

Бановинско веће, самоуправни представнички орган у бановинама Краљевине Југославије.

Бирала су се на четири године општим, једнаким и непосредним гласањем.1) Могла су уређивати поједине гране бановинске управе и живота на основу бановинских уредаба које су имале снагу закона у бановини. Бановинске уредбе је проглашавао и обнародовао бан, који би претходно тражио сагласност Државног савета о њиховој законитости.2)

Бановинска већа су из своје средине бирала бановинске одборе, као самоуправне извршне органе.

Бановинско веће могло се краљевским указом распустити и пре истека четворогодишњег периода на предлог министра унутрашњих послова. Сваке године у свом првом сазиву бановинско веће је решавало бановински буџет за наредну годину по предлогу бановинских одбора. Бановински буџет је одобравао министар финансија, а Главна контрола испитивала његово извршење путем прегледа завршног рачуна.3)

Сродни чланци


Banovinsko veće
Banovinsko vece

1)
Члан 89. Устава Краљевине Југославије (1931)
2)
Чланови 90. и 91. Устава Краљевине Југославије (1931)
3)
Чланови 93—95. Устава Краљевине Југославије (1931)
бановинско_веће.txt · Последњи пут мењано: 2021/06/30 22:59