Корисничке алатке

Алатке сајта


ветеринарска_комора_републике_српске

Ветеринарска комора Републике Српске

Ветеринарска комора Републике Српске, струковно удружење доктора ветеринарске медицине у Републици Српској.

Историја

Услови за оснивање Ветеринарске коморе Републике Српске створени су доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити животиња и ветеринарској дјелатности (2001). Оснивачка скупштина одржана је 24. маја 2002. године у Добоју.1)

Сједиште Ветеринарске коморе се налази у Бањој Луци, у Улици царице Милице, бр. 46.

Дјелокруг

Ветеринарска комора Републике Српске обавља сљедеће послове:2)

 • утврђује кодекс ветеринарске етике,
 • води регистар својих чланова,
 • даје мишљења министарству у вези са обављањем послова самосталне ветеринарске праксе и у вези са радом ветеринарских организација,
 • даје мишљења за рад ветеринарских радника,
 • утврђује минималне и максималне цијене ветеринарских услуга уз сагласност министарства,
 • брине о социјалним и економским интересима својих чланова,
 • пружа заштиту држаоцима животиња,
 • издаје или продужава или одузима одобрење за самосталан рад својих чланова (лиценца),
 • даје стручна мишљења код припреме прописа,
 • организује додатно усавршавање ветеринарских радника,
 • организује научне и стручне скупове,
 • обавља стручну контролу,
 • утврђује прекршаје и казне у случају нарушавања професионалног понашања.

Сродни чланци

Спољне везе

ветеринарска_комора_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2021/06/26 23:14