Корисничке алатке

Алатке сајта


гарантни_фонд_републике_српске

Гарантни фонд Републике Српске

Гарантни фонд Републике Српске (ГФРС), фонд који пружа подршку развоју предузетништва кроз олакшање приступа финансијским средствима неопходним за пословне активности предузетника у Републици Српској.

Сједиште Гарантног фонда је у Бањој Луци.

Дјелокруг

Гарантни фонд Републике Српске је основан 2010. године на основу Закона о Гарантном фонду Републике Српске.1) Оснивач је била Влада Републике Српске са оснивачким капиталом у износу од 30 милиона КМ (конвертибилних марака). Организован је као затворено акционарско друштво у 100% власништву Републике Српске.

Гарантни фонд је основан ради остваривања општег интереса који је изражен у пружању подршке развоју предузетништва кроз олакшавање приступа финансијским средствима потребним за обављање пословних дјелатности предузетника (правних и физичких лица) са сједиштем односно пребивалиштем у Републици Српској, а посебно за:2)

  • почетне пословне дјелатности,
  • пословне активности младих предузетника,
  • пословне активности жена,
  • пројекте који доприносе запошљавању и очувању радних мјеста,
  • извозно оријентисане пословне дјелатности,
  • пословне дјелатности у области пољопривреде,
  • производне дјелатности и услужне дјелатности повезане са производним сектором,
  • пројекте и пословне дјелатности за унапређивање економског развоја подручја са изузетно ниским животним стандардом или високом незапосленошћу и
  • друге одрживе пројекте.

Дјелатност Гарантног фонда је издавање свих врста гаранција, супергаранција и контрагаранција, за обезбјеђење дијела обавеза по кредиту или другој финансијској обавези уговореним између предузетника са сједиштем односно пребивалиштем у Републици Српској, као налогодавца гаранције и дужника по обезбијеђеној обавези, и банке или друге финансијске организације, као корисника гаранције и повјериоца по обезбијеђеној обавези.3)

Организација

Органи Гарантног фонда Републике Српске су: Скупштина, Надзорни одбор и директор. Функцију Скупштине, као једночланог акционарског друштва, врши Влада Републике Српске. У случају трансформације у вишечлано акционарско друштво, Република Српска задржава најмање 51% акција са правом гласа.

Гарантни фонд заступа директор којег именује и разрјешава Надзорни одбор на основу претходно проведеног јавног конкурса.4) Уз директора постоје и извршни директори. Надзорни одбор броји 5 чланова које бира Скупштина акционара.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Закон о Гарантном фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 50/10)
2)
Члан 2. Закона о Гарантном фонду Републике Српске
3)
Члан 5. Закона о Гарантном фонду Републике Српске
4)
Чланови 19—22. Закона о Гарантном фонду Републике Српске
гарантни_фонд_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2021/06/26 16:47