Корисничке алатке

Алатке сајта


лаомедонт

Лаомедонт

Лаомедонт из Митилене (грч. Λαoμέδων) (4. век пре Христа), један од генерала Александра Великога, а након његове смрти сатрап Коиле Сирије.1)

Александров близак пријатељ

Рођен је у Митилени, а син је од Лариха и млађи је брат од Еригија.2) Он и брат прихватили су македонско држављанство након насељавања у Амфипољу.3) Постали су пријатељи Александра Великога, иако су били старији од њега.

Пиксодарова афера

Када се Филип II Македонски поново оженио дошло је до захлађења односа између њега и Александра Великога. Сатрап Карије Пиксодар је намеравао да склопи савез са Македонијом, па је предложио Филипу II Македонскоме да се Филипов малоумни син Филип Архидеј ожени са Пиксодаровом ћерком.4) Александрова мајка Олимпијада је била забринута због тога, па је Александар послао свога пријатеља Тесала у Карију и понудио женидбу Александра и Пиксодареве ћерке.5) То је разбеснило Филипа II Македонскога, па је он протерао Александрове пријатеље.6) Протерани су били Птолемеј Сотер, Неарх, Еригије, Лаомедон и Харпал.

Са Александром Великим

Након Филипове смрти 336. пре Христа вратио се у Македонију. Пратио је Александра за време његовога похода у Азију. Након битке код Иса Лаомедон је због познавања персијског језика задужен за персијске заробљенике.7) На Хидаспу био је један од тријерарха,8) што је значило да је био довољно угледан и богат.

Након Александрове смрти

Након Александрове смрти 323. пре Христа Лаомедон је према Вавилонској подели постао сатрап Коиле Сирије.9)10)11) Лаомедону је 321/0. пре Христа споразумом у Трипарадису потврђена позиција сатрапа.12)13)

Птолемеј осваја Лаомедонтову сатрапију

Птолемеј Сотер је 319. пре Христа понудио Лаомедону много новца само да му препусти Коиле Сирију.14) То подручје је било веома важно за Египат, јер се није могла извести инвазија на Египат из Азије, а да се пре тога не освоји Коиле Сирија. Поред тога Птолемеј је Коиле Сирију сматрао погодном тачком за освајање Кипра.15) Пошто Лаомедон није пристао да му преда сатрапију Птолемеј је послао Никанора на челу војске да заузме Сирију.16) Било је то отворено кршење споразума из Трипарадиса. Никанор је заробио Лаомедона и заузео целу његову сатрапију.17) Лаомедон је подмитио стражу и побегао је код Алкете у Карију.18) Никанор је у феничанским градовима оставио посаде и вратио се у Египат.19)

Каснија судбиа непозната

Што се касније дешавало са Лаомедоном не зна се.20) Пошто је побегао код Пердикиног брата Алкете претпоставља се да је учествовао у борбама Алкете, Атала и преосталих Пердикиних присташа против Антигона Монофталмоса и да је страдао код Кретопоља.21)

Литература


Laomedont

1)
Чланак пренесен са Историјске енциклопедије
2) , 3) , 20) , 21)
Heckel стр. 146
4) , 5) , 6)
Плутарх, Александар 10
7)
Аријан 3.6
8)
Аријан Индика 18.4
9)
Аријан Дијадоси 1.5
10)
Диодор 18.3
11)
К.К.Руф 10.10.2
12)
Диодор 18.39
13)
Аријан Дијадоси 1.34
14) , 15) , 18)
Апијан, Сиријски р. 52
16) , 17) , 19)
Диодор 18.43
лаомедонт.txt · Последњи пут мењано: 2021/09/02 17:20