Службени гласник Републике Српске

Службени гласник Републике Српске (СГРС), јавна установа која издаје и штампа истоимено службено гласило Републике Српске.

Сједиште Службеног гласника је у Бањој Луци.

Историјат

Јавна установа Службени гласник Републике Српске је правни сљедбеник Јавног предузећа Службени гласник Републике Српске које је основано 8. августа 1992. доношењем Закона о објављивању републичких прописа. Одлуком Владе Републике Српске од 28. октобра 2005. јавно предузеће је трансформисано у јавну установу, а у судски регистар је уписано 12. децембра 2005.

Важећим Законом о објављивању закона и других прописа Републике Српске је утврђено да је „Службени гласник Републике Српске“ службено гласило Републике Српске. Први број службеног гласила је штампан 15. јануара 1992.1)

Организација

Органи управљања и руковођења Службеног гласника су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор.

Установом управљају и руководе директор и и Управни одбор. Директор је истовремено главни и одговорни уредник „Службеног гласника Републике Српске“. Дјелатности које су предмет пословања ова јавна установа врши преко својих организационих јединица: Службе редакције, Рачуноводствено-финансијске и комерцијалне службе, Службе општих и правних послова и Штампарије.2)

Спољне везе

Штампање