Странка демократске акције Санџака

Странка демократске акције Санџака (СДА Санџака), парламентарна странка у Србији.

Седиште странке је у Новом Пазару, а њен председник је Сулејман Угљанин.

Историја

[…]

Страначко уређење

Странка демократске акције Санџака је статутарно дефинисана као мањинска политичка странка бошњачке националне заједнице. Страначки органи су: Скупштина, Главни одбор, председник, Председништво, Извршни одбор, Надзорни одбор и Суд части.

Скупштина је највиши орган. Заступнике Скупштине чине чланови органа и заступници изабрани у огранцима.

Главни одбор је највиши орган између две Скупштине. Председник, председник Асоцијације младих и председница Организације жена чланови су Главног одбора по фуннкцији.

Председник представља и заступа странку и руководи њеним радом. Заменик председника замењује председника у случају његове спречености или одсутности.

Председништво је политичко-оперативни орган. Председништво чине: председник, заменик председника, потпредседници, председник Извршног одбора, генерални секретар, председник Надзорног одбора, председник Суда части, председник Кадровске комисије и изабрани чланови Председништва.

Посебни организациони облици су Асоцијација младих и Организација жена.

Сродни чланци

Спољне везе

Штампање