Корисничке алатке

Алатке сајта


амандмани_i_до_vi_на_устав_републике_српске_крајине_1992

Амандмани I до VI на Устав Републике Српске Крајине (1992)


Полазећи од права српског народа на самоопредјељење и у складу са слободно израженом вољом српског народа Српске Аутономне Области Крајина, Аутономне Области Славонија, Барања и Западни Срем и Аутономне Области Западна Славонија; потврђене на референдуму, као и вјековне борбе српског народа за слободу његове слободарске демократске и државне традиције, ријешен да створи демократску државу српског народа на овом историјском и етничком простору у којој са осталим грађанима обезбјеђује остваривање националних права; државу засновану на суверености која припада српском народу и осталим грађанима у њој, државу засновану на владавини права и на равноправним условима за напредак појединаца и друштва, српски народ Републике Српске Крајине, преко својих посланика у Скупштини Републике, доноси


АМАНДМАНЕ НА УСТАВ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ

АМАНДМАН I

1. Територију Републике Српске Крајине чине српске области: Крајина, Славонија, Барања, Западни Срем и Западна Славонија. Границе Републике Српске Крајине одређују се законом.

2. Овим Амандманом замјењује се члан 3. и прва реченица става 1. члана 5. Устава Републике Српске Крајине.

АМАНДМАН II

1. Скупштина Републике Српске Крајине бира и разрјешава предсједника Републике и обавља контролу над његовим радом.

2. Скупштина Републике Српске Крајине има деведесет посланика.

3. Скупштина Републике Српске Крајине бира предсједника Скупштине и два потпредсједника Скупштине из редова посланика на четири године.

Предсједник и потпредсједници Скупштине не могу бити из исте аутономне области.

4. Тачком 1. овог Амандмана допуњује се члан 68. Устава Републике Српске Крајине, тачком 2. овог Амандмана замјењује се став 1. члана 69, а тачком 3. овог Амандмана замјењује се став 1. члана 73. Устава Републике Српске Крајине.

АМАНДМАН III

1. Предсједник Републике Српске Крајине предлаже Скупштини Републике кандидата за првог министра Владе Републике Српске Крајине, пошто саслуша мишљење већине у Скупштини.

2. Предсједника Републике Српске Крајине бира и разрјешава Скупштина Републике Српске Крајине, на приједлог најмање тридесет посланика Скупштине.

Предсједник Републике Српске Крајине сматра се изабраним ако је за њега гласало најмање две трећине од укупног броја посланика Скупштине Републике Српске Крајине.

3. Тачком 1. овог Амандмана замјењује се тачка 1. члан 78. Устава Републике Српске Крајине, а тачком 2. овог Амандмана замјењује се став и члан 81. Устава Републике Српске Крајине.

У члану 82. Устава Републике Српске Крајине ријеч «опозив» замјењује се речју «разрјешење» у одговарајућем чл. 79. и 83. Устава Републике Српске Крајине.

АМАНДМАН IV

1. Првог министра Владе Републике Српске Крајине бира Скупштина Републике на приједлог предсједника Републике Српске Крајине. Чланове Владе Републике Српске Крајине бира Скупштина Републике на приједлог кандидата за првог министра.

2. Влада Републике Српске Крајине и сваки њен члан за свој рад одговарају Скупштини Републике Српске Крајине.

3. Предсједник Републике Српске Крајине може предложити Скупштини Републике разрјешење првог министра Владе Републике Српске Крајине. Оставка или разрјешење првог министра повлачи разрјешење цијеле Владе.

Влада којој је изгласано неповјерење, која је поднијела оставку, или из других разлога престане да врши своју функцију, остаје на дужности до избора нове Владе.

4. Министарства извршавају савезне законе и друге прописе и опште акте, законе Републике Српске Крајине, рјешавају у управним стварима, врше управни надзор и обављају друге управне послове утврђене законом.

5. Тачком 1. овог Амандмана допуњује се члан 86. Устава Републике Српске Крајине.

Тачком 2. овог Амандмана замјењује се став 1. члана 87. Устава Републике Српске Крајине.

Тачком 3. овог Амандмана замјењују се ст. 6, 9. и 10. члана 87. Устава Републике Српске Крајине.

Тачком 4. овог Амандмана замјењује се став 2. члана 88. Устава Републике Српске Крајине.

АМАНДМАН V

1. Устав Републике Српске Крајине не може бити у супротности са Уставом СФРЈ, а закони и други општи акти Републике Српске Крајине морају бити у сагласности са Уставом СФРЈ и не могу бити у супротности са савезним законом.

2. Овим Амандманом допуњује се члан 107. Устава Републике Српске Крајине.

АМАНДМАН VI

1. Скупштина Републике Српске Крајине усваја акт о промјени Устава двотрећинском већином од укупног броја посланика.

2. Овим Амандманом замјењују се ст. 1. и 2. члана 121. Устава Републике Српске Крајине.

АМАНДМАН VII

За спровођење Амандмана I до VI на Устав Републике Српске Крајине донеће се Уставни закон.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске Крајине”, број 2/92
амандмани_i_до_vi_на_устав_републике_српске_крајине_1992.txt · Последњи пут мењано: 2019/11/21 23:18 од жељко_тодоровић