Корисничке алатке

Алатке сајта


амандмани_ix_x_и_xi_на_устав_републике_српске_крајине_1992

Амандмани IX, X и XI на Устав Републике Српске Крајине (1992)


АМАНДМАНИ IX, X и XI НА УСТАВ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ

Амандман IX

1. Грб Републике Српске Крајине је лик двоглавог белог орла у узлету, са круном.

На грудима орла је штит са крстом и оцилима.

2. Овим амандманом замењује се став 2. члана 6. Устава Републике Српске Крајине.

Амандман X

1. Председник Републике Српске Крајине се бира на непосредним изборима, тајним гласањем.

Председнику Републике Српске Крајине престаје мандат пре истека времена на које је биран у случају опозива или оставке.

Поступак избора и опозива председника Републике Српске Крајине уређује се законом.

2. Председник Републике Српске Крајине одговоран је грађанима Републике Српске Крајине.

Кад Скупштина оцени да је председник Републике Српске Крајине прекршио Устав, покреће поступак за његов опозив ако се о томе изјасни две трећине од укупног броја посланика.

О опозиву председника Републике Српске Крајине одлучује се непосредним и тајним изјашњавањем. Председник Републике Српске Крајине је опозван ако за опозив гласа већина од укупног броја бирача.

Ако бирачи не опозову председника Републике Српске Крајине, Скупштина се распушта.

3. Тачком 1. овог амандмана допуњује се члан 81. и замењују ст. 1. и 7. члана 82. Устава Републике Српске Крајине, као и тачка 1. амандмана II и тачка 3. амандмана III.

Амандман XI

1. Овим амандманом укида се амандман V на Устав Републике Српске Крајине.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске Крајине”, број 15/92
амандмани_ix_x_и_xi_на_устав_републике_српске_крајине_1992.txt · Последњи пут мењано: 2019/11/21 23:20 од жељко_тодоровић