Корисничке алатке

Алатке сајта


женидба_копчић_мурат-бега

Женидба Копчић Мурат-бега

Женидба Копчић Мурат-бега је српска народна пјесма. Први пут ју је записао Вук Стефановић Караџић. Објављене су у овом облику у дјелу Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Београд 1974.

Текст пјесме

0001    Откада је свијет настануо

0002    Није љевши цвијет проћетао

0003    Него што је у Мостару граду

0004    У Мостару, челеби-пазару,

0005    Дивна сестра девет Атлагића;

0006    И јошт, побре, да ти више кажем,

0007    На њу су ми чудо и знамење,

0008    На њојзи су четири кавада,

0009    Сва четири цури до пашмага,

0010    А под грло три ђердана жута ─

0011    Ђердан црвен, а грло бијело,

0012    То ђевојку подносило дивно,

0013    Колико је грло без ђердана,

0014    Ту би стала шака од јунака;

0015    Уста су јој паром прокидена,

0016    Очи су јој два зрна абрама,

0017    Трепавице крило ластавице,

0018    Обрвице златне пијавице,

0019    А образи мјесец и Даница,

0020    А руке јој круна позлаћена;

0021    Што је више, драги побратиме,

0022    Што су на њу гаће од велуда,

0023    У гаће је чудо увезено ─

0024    Уз ноге су тице и лисице,

0025    Уз кољена аге и спахије,

0026    И велике оџе и кадије,

0027    И остали Турци витезови,

0028    На сусјество стари кафеџија,

0029    Кафу пије, у тамбуру бије,

0030    Кафу кува и Турцима даје,

0031    Пак у руке држе денделеке,

0032    Који би се гаћах додирнуо

0033    Да му даде триста денделека;

0034    На запучак ђе гаће запуча

0035    Ту ми висе три гајтана златни

0036    И о њима три камена драга,

0037    Који шјају ноћци на тавнилу

0038    Кад се стегне да се не претегне,

0039    Да јој лудо не утире месо.

0040    Одсвакуда просци долазише,

0041    Питају је до седам краљева,

0042    И тридесет с мора ђенерала,

0043    И двадесет и три барјактара,

0044    И пита је стари Ћефан-ага,

0045    Који има три амбара блага ─

0046    Први амбар жутога цекина,

0047    Други амбар сребра бијелога,

0048    Трећи амбар гроша и дуката,

0049    Пак пита уштукли-везире,

0050    Пак тражи Марко за Андријом,

0051    И иште је Јанко за Секула,

0052    И ишту је два Јаребичића,

0053    И иште је Копчић Мурат-бего.

0054    Но бесједе девет Атлагића:

0055    „Удаји се, удаоте с јадом,

0056    Што имасмо пива и јестива

0057    Изједоше гости у дворове,

0058    Што имасмо зоби и сијена

0059    Изобаше коњи просиоцки,

0060    Но се удај, да б’ се не удала,

0061    За браћу би много боље било

0062    Да си мало у око слијепа

0063    Него тако у лице лијепа ─

0064    Оли узет’ тридест ђенерала?

0065    Ајде, бирај којега ти драго!”

0066    А бесједи лијепа ђевојка:

0067    „А што ће ми тридесет ђенерала,

0068    Оно су ти по мору делије!” ─

0069    „А ти узми тридес’ барјактара,

0070    Бирај сејо, којега ти драго!” ─

0071    „А што ће ми тридесет барјактара,

0072    Оно су ми у гору ајдуци!” ─

0073    „А ти узми Краљевић-Андрију!” ─

0074    „И оно је у гору ајдуче!” ─

0075    „Оли узет’ Бановић-Секула?” ─

0076    „А што ће ми Бановић Секула,

0077    Он је вазда момче са вилама!” ─

0078    „А ол’ узет’ уштукли-везира?” ─

0079    „А што ће ми уштукли-везире,

0080    Ја би њега млада узимала,

0081    Али није рода госпоцкога!” ─

0082    „А ол’ узет’ два Јаребичића?” ─

0083    „А што ће ми два Јаребичића,

0084    Они блага николико нему!” ─

0085    „А ол’ узет’ старца Ћеван-агу,

0086    Који има три амбара блага?” ─

0087    „А што ће ми стари Ћефан-ага,

0088    С’једа му је брада до појаса

0089    Вјетар пухне, брада му се љуне,

0090    Што ће благо кад остане пусто!” ─

0091    „А ол’ узет’ Копчић Мурат-бега?” ─

0092    А бесједи лијепа ђевојка:

0093    „Оћу њега, моја браћо драга,

0094    Али њега али ниједнога!”

0095    Пак је танку књигу направио,

0096    Па је шаље на Загорје горње

0097    У сокола од Загорја бега,

0098    Овако га поздравио дивно:

0099    „Поздрављам те, бего Загоране,

0100    Купи свате, ајде за ђевојку

0101    У Мостару граду бијеломе,

0102    Јер је тебе обрала ђевојка,

0103    Дивна сестра девет Атлагића,

0104    Купи свата колико ти драго,

0105    У неђељу што најпрва дође

0106    Да си шњима у Мостару граду!”

0107    Кад је бега књига допанула,

0108    Књигу гледа, пак се насмјејује,

0109    Много му је књига мила била.

0110    Ево свате те је сакупио,

0111    Сакупио свата пет стотина,

0112    Сакупио у дворе бијеле

0113    И сватове китом пребројио.

0114    У дружину не мога нађ’ друга

0115    Који ће му носити барјака

0116    У Мостару гиздави-пазару,

0117    Ал’ му стара проговара мајка:

0118    „О, мој синко, Ковчић Мурат-бего,

0119    Оди пиши једне књиге танке,

0120    Па је шиљи у Мрожур планину

0121    А на руке побратиму твоме,

0122    Побратиму Томића Мијату,

0123    Он ће тебе носити барјака!”

0124    Листо бего послушао мајку,

0125    Пак је танку књигу направио,

0126    Пак је шаље побратиму своме,

0127    Побратиму Томића Мијату:

0128    „Поздрављам те, драги побратиме,

0129    Да ми дођеш, побро, у сватове,

0130    Јер се женим у прву неђељу,

0131    Да ми носиш барјак пред сватове!”

0132    А кад Мијат књигу проучио,

0133    Књигу гледа, коња прифатио,

0134    Па се баца сила на бијеса,

0135    Па одлеће планином зеленом,

0136    Већ кад дође на Загорје горње,

0137    Ту га побре дочекао дивно

0138    И даде му свилена барјака.

0139    Отлен ми се свати окренуше,

0140    Ево по’ше низ Поље мостарско,

0141    Неко поје, неко коња мами,

0142    Неко жеже сјајна џевердана,

0143    Неко пјева из грла бијела,

0144    Ма не игра Томића Мијате,

0145    Нити поје нити коња игра,

0146    Нити пали бистра џевердана.

0147    Но бесједи Ковчић Мурат-бего:

0148    „Богу тебе, Томића Мијате,

0149    Што си тако сјетно невесео,

0150    Те не играш зелена дорина,

0151    А не вијеш свилена барјака,

0152    А не палиш бистра џевардана

0153    А не пјеваш из грла бијела?”

0154    А бесједи Томића Мијате:

0155    „А Богу ти, бего побратиме,

0156    Ако би се, побре, насрдио,

0157    Ја ћу претећ’ свата пет стотина;

0158    Ак’ опалим сјајна џевердана,

0159    Он ће цикнут’ као змија љута;

0160    Ако пјевам из грла бијела,

0161    Ја ћу љевше од виле бијеле!”

0162    Пак насрди себе и дорина,

0163    Притегну му четири колана,

0164    Те претече пет стотина свата,

0165    А запјева из грла бијела

0166    Валај љеше од бијеле виле,

0167    А опали бистра џевердана,

0168    Он ми цикну, чу се до облака.

0169    То виђеше Турци витезови

0170    И проклети Сузица кадија,

0171    До бега је коња догонио

0172    И овако те му бесједио:

0173    „Младожењо, Копчић Мурат-бего,

0174    О, тако ти свеца Муамеда,

0175    Од’ ми кажи за Бога једнога

0176    Која [ј’] ово незнана делија,

0177    Ал’ је турска али је каурска,

0178    Вјера моја, изгубит’ га нећу?”

0179    А бесједи Копчић Мурат-бего

0180    „Зачуј мене, драги побратиме,

0181    Ја те кунем свецом рамазаном,

0182    Не замећи у сватове кавгу,

0183    Ово ти је турачка делија!”

0184    Ево свати у Мостару до’ше

0185    У дворове девет Атлагића,

0186    Ту ми свате дочекаше дивно.

0187    Ту стојаше седам-осам дана,

0188    А кад осми напунано дође,

0189    Ал’ бесједи Кпочић Мурат-бего:

0190    „О, богу ви, девет Атлагића,

0191    Износите даре на сватове,

0192    Јер је вр’јеме дома да идемо!”

0193    Изнесоше даре на сватове,

0194    Изведоше лијепе ђевојке

0195    И сватове дароваше дивно,

0196    Коме перо, коме перјаницу,

0197    Бегу да’ше коња и ђевојку.

0198    Отлен ми се здраво подигоше

0199    И одоше уз Поље мостарско,

0200    Па играју претиле дорине.

0201    Игра коња Томића Мијате,

0202    Игра коња, пали џевардана,

0203    Попијева из грла бијела.

0204    Кад га виђе Сузица кадија,

0205    До Мурата коња догонио,

0206    Овако му ријеч бесједио:

0207    „Младожењо, Копчић Мурат-бего” ─

0208    Три пута га Богом закумио,

0209    А четвртом Муамедом свецем ─

0210    „Од’ ми кажи, за Бога једнога,

0211    Која ј’ ово незнана делија,

0212    Ал’ је турска али је каурска?

0213    Но бих рек’о и заклео бих се

0214    Д’ ово није турачка делија,

0215    Него да је каурска делија,

0216    Вјера моја, изгубит’ га нећу!”

0217    Инако му бити не могаше,

0218    Но овако њему бесједио:

0219    „О, Богу ти, Сузица кадија,

0220    У сватове не замећи кавгу,

0221    Ово ми је драги побратиме

0222    По имену Томића Мијате!”

0223    Али се је давно бесједило:

0224    У Турчина и у змије љуте,

0225    У њих никад тврде вјере нема!

0226    Но кад виђе Сузица кадија,

0227    Муштулук Турц’ма уфатио

0228    Да је оно каурска делија,

0229    Силни ајдук Томића Мијате.

0230    Стадоше се Турци одвајати

0231    На буљуке ка’ бијеле овце,

0232    Ка’ бијеле овце у рудине,

0233    Како ће га изгубити дивно.

0234    Ал’ то виђе лијепа ђевојка,

0235    Па заврну свилену мараму,

0236    А лабуда коња залећела,

0237    До Мијата њега догонила:

0238    „Барјактаре, Томића Мијате,

0239    Барјактаре, божиј сулудњаче,

0240    А не видиш Турке невјерњаке,

0241    Одвају се Турци на буљуке

0242    Исто као у рудини овце

0243    Да ти русу осијеку главу,

0244    Но заиграј зелена дорина,

0245    Оди бјежи на Загорје горње,

0246    Бачи барјак бегу пред дворове

0247    Да те клети не изгубе Турци!”

0248    Кад то зачу Томића Мијате,

0249    Пак заигра добра коња свога,

0250    А повија свилена барјака,

0251    А опали бистра џевердана,

0252    А запјева из грла бијела,

0253    Те претече пет стотина свата,

0254    Па најпрви на Загорје дође,

0255    А кад дође бегу пред дворове,

0256    Бачи барјак на трави зеленој,

0257    Пак га трља коњу под копита

0258    И утече у гору зелену.

0259    У то приспје бего сватовима

0260    И доведе лијепу ђевојку.

0261    То је било, Бог зна је ли било,

0262    Тек велимо да се веселимо!

Литература

  • Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Београд 1974.

Ženidba Kopčić Murat-bega
Zenidba Kopcic Murat-bega

женидба_копчић_мурат-бега.txt · Последњи пут мењано: 2021/07/10 22:34