Српска демократска лига

Српска демократска лига (СДЛ), прва политичка странка Срба у Османском царству, а основана је у Скопљу од 10. до 13. августа 1908. године на Првој српској конференцији одмах после Младотурске револуције.1)

Оснивање

Одмах након избијања Младотурске револуције Срби су одлучили да се организују на другачији начин. На Првој српској конференцији у Скопљу учествовало је 26 најугледнијих Срба у Османском царству. Изабран је централни одбор на чијем челу је био Богдан Раденковић.2) У састав Централнога одбора ушли су: Богдан Раденковић, Ђорђе Хаџи Костић, Сава Стојановић, Давид Димитријевић, Јован Шантрић, Милан Чемерикић, Велимир Прелић, Васа Јовановић и Глиша Елезовић.3) Србима у Османском царству упућен је проглас, у коме се

  • најављује напуштање револуционарне организације и најављује уставно дозвољен облик политичке акције4)
  • признаје се целовитост Отоманског царства5)
  • ствара се Српска демократска лига, са циљем политичкога, економскога и просветнога напретка српскога народа.

Скупштина

Прва скупштина Срба у Османском царству одржана је од 2. до 11. фебруара 1909. године у Скопљу.6) На тој скупштини донешене су резолуције о политичким, економским и црквеношколским приликама. Тражило се да се поштују закони, а посебно слободе и равноправност грађана и да се слободно употребљава српско име.7) Осудили су и анексију Босне и Херцеговине. У другој резолуцији тражили су да српски митрополити добију привилегије какве су добили грчки митрополити. Захтевали су и да Срби имају права и у епархијама у којима нема Срба митрополита и да се селима остави за право да приме српскога или бугарскога свештеника по својој жељи.8) У трећој резолуцији су тражили да се Србима врате отета имања, као и да се сељацима омогући откуп имања од велепоседника.

Избори

На изборима 1909. године Српска демократска лига освојила је 3 посланика и једнога сенатора. Исти успех поновила је 1911.9)

Литература

1)
СЛО, Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка, Београд, 1929, књига 4, 361.
3) , 4) , 5)
СЛО2
6) , 7) , 8) , 9)
СЛО
Штампање