Владислав Стојадиновић

Владислав Стојадиновић (Јазак, 1802 — Београд, 1847), секретар Попечитељства просвешченија Кнежевине Србије.

Биографија

Владислав Стојадиновић је рођен 1807. у Бачком Градишту.1) Према другом податку рођен је 1802. у Јазаку. У Новом Саду је похађао основну школу и мађарску гимназију.2) Студирао је правне науке у Пешти.3) По повратку из Пеште једно време радио је у новосадском магистрату.4) На наговор Атанасија Николића прешао је 1835. у Србију.5) Радио је као службеник при Државном савету и у канцеларији кнеза Милоша.6) У Новом Саду и Београду био је члан аматерских позоришних приредби.7) Био је присташа клерикалне струје, тако да је још у Пешти био у вези са Герасимом Зелићем, а касније је био непосредно везан за митрополита Стефана Стратимировића.8) Током 1838. уређивао је Новине српске.9) Умро је 1847. у Београду10) или Будиму. Редовни је члан Друштва српске словесности од јуна 1842.

Литература

Спољне везе

1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 7) , 8) , 9) , 10)
Властоје Д. Алексијевић, Савременици
Штампање